Ivan 3:16
Jer je Bog tako ljubio svijet, da je predao svojega jedinorođenog Sina, da svaki, koji vjeruje u njega, ne pogine, nego ima život vječni.
Marko 16:20
A oni otiđoše i počeše propovijedati posvuda. Gospodin je djelovao s njima i potvrđivao riječ njihovu čudesima, što su slijedila.
Ivan 1:12
A svima, koji ga primiše, dade vlast, da budu djeca Božja. Onima, koji vjeruju u ime njegovo.
Najveći dar
Većina ljudi na svijetu vjeruje da postoji Bog, ali ne znaju kako doći do Njega...
Saznaj više
Božji plan
Bog je stvoritelj svijeta međutim većina ljudi u svijetu više vjeruje...
Saznaj više
Božja priča
Biblija nam priča priču o stvaranju svijeta, ljudskoj pobuni protiv Boga...
Saznaj više
Propovijedi
Pogledajte propovjedi biblijskih poruka na našem youtube kanalu.
Saznaj više
Svjedočanstva
Pogledajte svjedočanstva ljudi kojima je Bog promjenio Živote.
Saznaj više
Knjige
Pronađite literaturu koja se temelji na raznim biblijskim temama.
Saznaj više