Božji plan
Bog je stvoritelj svijeta i većina ljudi u svijetu više vjeruje u inteligentni dizajn da je neka viša inteligencija stvorila svijet, nego da je sve slučajno nastalo. Bog se upravo kroz stvaranje i taj inteligentni dizajn objavljuje ljudima. Kad vidimo ljepotu, sklad, složenost svemira, zemlje, prirode i na kraju i čovjeka možemo zaključiti da postoji inteligentni dizajner koji je to sve stvorio. Složeni svijet postoji znači da on mora imati uzrok svog postojanja, mora postojati stvoritelj jer ne može iz ničega samo po sebi nešto postati. Arthur H. Compton poznati znanstvenik i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku«Znanost je tračak Božje svrhe u prirodi. Samo postojanje nevjerojatnog svijeta atoma iradijacije upućuje na stvaranje s ciljem, svrhom, na ideju da uistinu postoji Bog i da je inteligentna svrha u pozadini svega… Svemir u takvom redu svjedoči najvećoj izjavi ikad izrečenoj: “U početku stvori Bog…”“ Rimljanima 1,19-21 jer, ono što se može spoznati o Bogu za njih je objavljeno: Bog im je pokazao to. Naime, od stvaranja svijeta, njegove nevidljive savršenosti, vječna moć i božanstvenost, vidljive u njegovim djelima, za razum; oni su, dakle neoprostivi, budući da, poznavajući Boga, oni mu nisi iskazali ni slavu ni zahvalnost koja pripada Bogu; naprotiv, oni su zabludjeli u svojim ispraznim umovanjima i njihovo bezumno srce je postalo plijen tminama:

Bog nam se također objavljuje kroz svog Sina. Ivan 14 :9 Isus kaže Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Koji je utjelovljeni Bog, došao u tijelu bio čovjek i Bog, kroz svoj život pokazao Boga kakav je on u svojoj naravi. Svojim životom pokazao Nebesko Kraljevstvo koje dolazi i kako će izgledati novi obnovljeni svijet. Isus je došao pokazivao i objavljivao svojim životom, propovijedanjem, učenjem ljubavlju, pravednošću, svetošću, dobrim djelima, silom i čudima kraljevstvo nebesko koje dolazi u sveopćoj obnovi svijeta. Kad će kao Kralj i Gospodar svega donijeti savršenu obnovu, sklad, pravednost red i društvo gdje više neće biti nepravde, zla, bolesti, patnje, tuge, boli gdje će sve biti savršeno. On će kroz svoj sud uništiti svako zlo u ovome svijetu i donijet će pravdu, ljubav i savršenstvo. Matej 4 :17 Otada počne Isus propovijedati. Njegova je vijest bila: "Obratite se; jer je blizu kraljevstvo nebesko.

Isto tako Isusu je došao umrijeti i dati svoj život na križu da bi mi mogli biti opravdani, da bi nam svi grijesi bili oprošteni i da bi po njegovom uskrsnuću mogli primiti njegov život po Duhu Svetome i da bi mogli biti dio tog nebeskog kraljevstva obnovljenog svijeta.. Isus je umro da naši grijesi budu oprošteni i da se pomirimo s Bogom. On je treći dan uskrsnuo i po uskrsnuću omogućio svakome da ga prizna za svog Gospoda (Gospodara) i povjeruje u njega i njegovo djelo i da po tome primi njega, njegovog Duha i život vječni

I Kor 15:3 Jer sam vam najprije predao što sam i primio, da je Krist umro za grijehe naše po Pismima ... I Ivanova5:12, Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života.

On je to sve učinio jer voli čovjeka ! Ivan 3,16 Jer je Bog tako ljubio svijet, da je predao svojega jedinorođenog Sina, da svaki, koji vjeruje u njega, ne pogine, nego ima život vječni.
Čovjek se zbog svojeg prvobitnog grijeha odvojio od Boga i posljedica su zlo, nepravednost, pokvarenosti, opačina..., a kranja posljedica je smrt. Ali Bog je imao način kako da spasi čovjeka od vječne propasti i vrati ga sebi. Na križu je Isus uzeo grijehe na sebe i treći dan uskrsnuo i omogućio da primimo opravdanje, oproštenje svih grijeha da primimo njegov život po Duhu koji nas mijenja i koji zalog vječnog života. Dao nam je mogućnost da budemo s njim u nebu kad umremo i da jednog dana dođemo s njim i njegovim kraljevstvom u uskrslom tijelu na zemlju. U tome njegovom kraljevstvu više neće biti patnje, boli, bolesti, zla i nepravde.
Rimljanima 6,23 Jer je plača za grijeh smrt; a milost Božja: "Život vječni u Kristu Isusu Gospodinu našemu.
Zato najvažnije pitanje za tebe tko je bio Isusu za tebe. Opće je prihvačeno da je Isusu kao osoba hodao zemljom, to nije uopće upitno, to je povijesna činjenica koja je mnogim povijesnim dokazima utvrđena, mnogo različitih spisa govore o njemu. Rimski i židovski povjesničari pišu o njemu, predaja i nastanak same crkve daju dovoljan dokaza da je on postojao, čak se godine od njegova rođenja računaju, on je bio povijesna ličnost. Ali tko je Isus bio za tebe? Moralni čovjek, dobar učitelj luđak, anđeo ili je bio ono što je on tvrdio? Što je Isus za sebe rekao. Da je Krist (Mesija) koji će donijeti i uspostaviti kraljevstvo i obnoviti svijet na što ujedno Staro zavjetna proročanstva upućivala. Rekao je da je Gospodar svega i Kralj kraljevstva po kome dolazi taj novi obnovljeni svijet. Rekao je da je Sin Božji i Bog, zbog te izjave su ga židovi proganjali. I tvrdio je učenicima da će umrijeti na križu i treći dan uskrsnuti i da će ponovno doći s svojim nebeskim kraljevstvom i potpuno obnoviti svijet. Djela 3:19 Dakle obratite se da vam se izbrišu grijesi ....da on pošalje predodređenog Mesiju Isusa onog koga nebo treba da pridrži do vremena sveopće obnove...

I njegovi prvi učenici apostoli su bili svjedoci toga i oni su posvjedočili za Isusa i njegovo uskrsnuće svojim životima. Ako Isus nije bio ono što je on tvrdio i nije uskrsnuo dali bi oni dali svoj život za tu laž? Koju korist bi imali, koja bi to korist bila da nastave tu laž i to pod cijenom muke i nasilne smrti?
Djela 10 .34-44 Petar tada prozbori i reče: »Sad uistinu shvaćam da Bog nije pristran, nego – u svakom je narodu njemu mio onaj koji ga se boji i čini pravdu. Riječ posla sinovima Izraelovim navješćujući im evanđelje: spasenje po Isusu Kristu; on je Gospodar sviju. Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao.«
»Mi smo svjedoci svega što on učini u zemlji judejskoj i Jeruzalemu. I njega smakoše, objesivši ga na drvo! Bog ga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje – ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima – nama koji smo s njime zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih.«»On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti: Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih!«»Za nj svjedoče svi proroci: da tko god u nj vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha.«

Tvoja vječnost ovisi o ovome pitanju Tko je bio Isus za tebe . Kome ćeš vjerovati Isusu i njegovim prvobitnim svjedocima koji su predajom i pismom ostavili to svjedočanstvo i to potvrdili svojim životom i nasilnom smrti dajući za tu istinu svoj život.
Poznati pisac C.S. Lewis u knjizi Kršćanstvo piše sljedeće: »Pokušavam spriječiti svakoga da ne izjavi nerazborite riječi koje ljudi često kažu o njemu (Isusu Kristu): 'Spreman sam prihvatiti Isusa kao velikoga moralnog učitelja, ali ne prihvaćam njegovu tvrdnju da je Bog'. To je upravo ono što ne smijemo reći. Čovjek koji je bio samo čovjek i izrekao nešto što je Isus izgovarao o sebi ne bi bio veliki moralni učitelj. Bio bi ili luđak – na razini čovjeka koji kaže za sebe da je kuhano jaje – ili bi bio Sotona iz pakla. Zato nemojmo pokroviteljski govoriti o njemu kao o velikome ljudskom učitelju. On nam nije ostavio tu mogućnost. Nije ni namjeravao.«

Povjeruj u Isusa i u ono što je on učinio za tebe! Priznaj i prihvati ga za Gospoda (Gospodara)
Rimljanima 10,9 Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.10.Doista, srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spasava.
Možeš se pomoliti : Isuse ja vjerujem da si ti Bog, Sin Božji,Mesija, Gospodar i Spasitelj. Vjerujem da si ti umro na križu i da si uskrsnuo. Vjerujem da samo po tebi i tvom djelu mogu bit opravdan i spašen. Isuse primam te i priznajem te za svog Gospodara.

Sad ga nastavi slijediti:
1. Nastavi mu vjerovati
2. Voli Boga i druge
3. Moli se Bogu
4. Čitaj Bibliju (počni s Novim Zavjetom da upoznaš Isusa , njegova učenja i njegove zapovijedi)
5. Nađi zajednicu (crkvu) gdje se propovijeda Krist i biblijski nauk.