Najveći dar
Većina ljudi na svijetu zna da postoji Bog, ali ne znaju kako doći do Njega ili samo misle da znaju.
Mnogi se oslanjaju na pripadnost jednoj religiji (npr. hinduizmu, muslimanstvu, budizmu…) ili crkvi (rimokatoličkoj, pravoslavnoj, protestantskoj). Ali niti jedna religija, crkva, denominacija, sekta, svećenik, pastor, guru, jogi, biskup, reiki majstor …, čak ni činjenje dobrih dijela, odricanje i pošten život ne može Vas spasiti. Jedino Vas može spasiti Isus i vjerovanje u Njega i Njegovu žrtvu.

Sad se pitate sigurno što je spasenje? Biti spašen znači da su ti svi grijesi oprošteni i da imaš život vječni. To je ono što ste cijeli život tražili, znali ste da postoji neka viša svrha u životu, osjećali ste prazninu (tražili mir u sebi) koju ste pokušali i htjeli popuniti materijalnim stvarima, načinom života, stavovima i raznim drugim stvarima. Ali tu prazninu može ispuniti i taj mir može dati samo Isus.

Možda ste zadovoljni Vašim životom ili možda niste, ali vam jedno sigurno treba! A to je oproštenje grijeha i život vječni! Jer nema ni jednog u svijetu da nije počinio grijeh i odvojio se od Boga radi toga. Kroz neposlušnost prvih ljudi grijeh je došao na svijet, a posljedice su stvarnost u kojoj danas ljudi žive: praznina, besmisao, prokletstvo, smrt, bolest, neimaština… Upravo zbog te ljudske grešnosti nema niti jednog čovjeka na svijetu koji bi mogao ispuniti Božji zakon. Mi smo krivi po Njegovom zakonu, da li mi učinili za nas mali grijeh ( laž ) ili veliki ( ubojstvo ). Svi smo krivi! Bog je pravedan i On kao takav kažnjava zlo. Ali isto tako Bog ljubi i voli svakog čovjeka uključujući i Tebe. “Da Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u Nj vjeruje, već da ima život vječni“(Ivan 3:16). Ako smo krivi moramo platiti kaznu, a kazna koju je Bog odredio za grijeh je smrt-pakao (potpuna odsutnost Božje prisutnosti). Bog nas voli i želi imati zajedništvo sa nama i zato je kaznu platio umjesto nas. Kako ju je platio? Platio ju je tako da je dao svog Sina Isusa da umre na križu za naše grijehe. Isus je došao na svijet, umro na križu i bio uskrsnut radi nas. Bog je poslao Svog Sina na svijet da plati kaznu umjesto nas da mi možemo imati život u izobilju i život vječni u nebu.

Bog te voli, ljubi i dao je svog Sina za tebe. Jedini način da imamo zajedništvo sa Bogom i vječni život je kad Isusa osobno prihvatimo kao svog Spasitelja i Gospodina(Gospodara), da vjerujemo da je Njegova žrtva na križu bila dovoljna da svi naši grijesi budu oprošteni i da je On treći dan uskrsnuo od mrtvih. “Ako ustima svojim priznaš Gospodina Isusa i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrsno od mrtvih, bit ćeš spašen. Vjera srca postiže pravednost, a priznanje usta spasenje“ (Rimljanima 10:9,10)

Bog ti nudi najveći milosni dar na svijetu- SPASENJE. Ti nisi ničim zaslužio taj dar, da si ga zaslužio to ne bi bio dar. „Milošću ste spašeni po vjeri to ne dolazi od vas to je dar Božji. To ne dolazi od djela da se tko ne bi hvalisao“ (Efežanima 2:8-9). Svi naši pokušaji da se sami spasimo i oslobodimo krivice su bezuspješni. Zato je taj dar naša jedina nada. Ako odbacite Božje spasenje u Kristu poginuli ste navjeke. Molim Vas priznajte slabost da se spasite vlastitim zaslugama, priznajte svoju bespomoćnost, svoju grešnost i vjerom primite Gospodina Isusa Krista - neprocjenjiv dar.

BIBLIJA KAŽE DA POSTOJI SAMO JEDAN PUT DO NEBA
Isus je rekao: "Ja sam put, istina i život...Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni." (Ivan 14.6)
'' I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojem se možemo spasiti.'' (Djela Apostolska 4:12).
''Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Krist, koji sebe samog dade kao otkup za sve.'' (1Timoteju 2:4-6).
Čovjek vjerom, po milosti Božjoj koja nam je poklonjena, može primiti život vječni, vjerom ''u Onoga koji od mrtvih uskrisi Isusa, Gospodina našega, koji je predan za opačine naše i uskrišen radi našeg opravdanja'' (Rimljanima 4:24-25).
U tome je ljubav, ne da smo mi ljubili Boga nego je Bog ljubio nas i poslao svoga Sina da bude otkup za naše grijehe." (I. Ivanova 4:10)
Sin me je Božji ljubio i predao sebe za mene." (Galaćanima 2:20)
Ja sam uskrsnuće i život. Tko vjeruje u mene živjet će ako je i umro; i svaki koji živi i vjeruje u mene neće nikada umrijeti." (Ivan 11:25)
"Ja sam došao da imaju život, i to u izobilju." (Ivan 10:10)
Predao sam Vam najprije ono što sam primio: da je Krist, suglasno Pismima, umro za naše grijehe" (1 Kor 15,3). Njega koji je bio bez ikakva grijeha Bog učini mjesto nas grijehom, da mi u njemu postanemo pravednošću Božjom." (2. Korinćanima 5:21)
Jer plaća za grijeh je smrt, a milosni dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našemu." (Rimljanima 6:23)

Danas Ti možeš biti spašen!!
Sve što trebaš učiniti je priznati da si grešnik, vjerovati da je Isus Krist umro za tebe, vjerovati da je uskrsno od mrtvih i u molitvi Isusa pozvati u svoje srce. „Jer, tko god zazove Ime Gospodnje, spasit će se“(Rimljanima 10:13)

- SAD NAGLAS POČNI MOLITI.
Priznajem Bože da sam grešnik i da sam sebe nisam mogao spasiti i vjerujem da je Gospodin Isus Krist, Tvoj Sin umro za sve moje grijehe i bio uskrsnut treći dan od mrtvih radi mog opravdanja.
Isuse vjerujem Tvojoj Riječi da je Tvoja savršena žrtva dovoljna i jedina da svi moji grijesi budu oprošteni.
Isuse molim te uđi u moje srce!
Vjerujem u Tvoje obećanje i ljubav, primam te osobno za svog Spasitelja i priznajem te za svog Gospodina.
Amen

Ako si se pomolio i povjerovao Isusu kao svom Spasitelju - Isus tj. Njegov Duh je ušao u Tvoj život i Ti si se nanovo rodio. Postao si Božje dijete, oprošteni su Ti svi grijesi i započeo si nov život za koji Te Bog stvorio.
Sad:
1. Čitaj Bibliju svaki dan kako bi bolje upoznao Isusa (preporučljivo prvo Novi Zavjet)
2. Razgovaraj u molitvi sa Bogom svaki dan i slavi Ga
3. Imaj zajedništvo s drugim kršćanima u crkvi gdje se propovijeda Krist i gdje je Biblija glavni autoritet, a ne tradicija, ljudi, ljudska predaja ili crkvene dogme „jer nekoliko grana zajedno lijepo gori, ali izvadite jednu brzo će se ugasiti“
4. Budi kršten i govori drugima o Isusu Kristu